Úvod  
     
  Vykonávame  
     
  Referencie  
     
  Fotodokumentácia  
     
  Kontakt  
     
Vykonávame:

maliarske a natieračské práce (ochranné a výstražné nátery: domov,
budov, stožiarov, anténnych systémov, komínov, konštrukcií mostov,
striech, bleskozvodov, zásobníkov sypaných zmesí...)

- špárovanie, tmelenie
(obvodových plášťov panelových budov, svetlíkov, dilatačných špár a iné)
- umývanie okien, svetlíkov a iných sklených plôch
- čistenie fasád budov
- čistenie odkvapových žľabov
- zatepľovanie zo závesnej plošiny
- maľovanie plošných reklám
- montáže, výmeny a revízie bleskozvodov
- demontáže a demolačné práce
- montážne práce prevádzané nad voľnou hľbkou
- odstraňovanie nebezpečných námraz zo striech
- prerezávanie korún stromov
- poradenské služby v obore